Mülakat Yöntem ve Türleri

Bir iş görüşmesinde mülakatlar farklı şekilde uygulanmaktadır. Görüşmeciler, farklı görüşme yöntemler uygulayarak söz konusu pozisyon için en uygun adayı belirlemeye çalışırlar. Görüşmenin çeşidine göre, görüşmenin yapısı, sorulacak sorular ve ölçmek istenilen görüşme çeşidinden bahsedebiliriz:

1. Birebir görüşmeler
2. Panel görüşler
3. Çalışma Arkadaşı Grubu
4. Sıralı görüşmeler
5. Değerlendirme Merkezi
6. Telefon görüşmeler