ISO Hakkında Bilgiler-2

TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TS – Türk Standartları
EN -  (Europeane Norm) –Avrupa Standartları
Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir.
TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:
1.KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASRIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

PRENSİPLERİ
TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu(ISO) tarafından uluslararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
*Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
*Liderlik: Liderler: kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
*Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
*Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
*Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
*Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
*Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

*Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder. 


© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

ISO Hakkında Bilgiler-1

ISO Latince eşit ya da düzenli anlamına gelen isos kökünden gelir ve bilinenin aksine Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün kısaltması değildir. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.
Standart merkezi merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.
Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan bir Uluslararası Standard Organizasyonudur.
1947 yılında kurulmuştur. 146 ülke üyedir. Merkezi İsviçre'nin Cenova kentindedir.
ISO Özel sektörle kamu arasında özel bir pozisyonda görev yapar. Çünkü bir taraftan devletlere ait enstitülerin üye olduğu diğer taraftan enstitülerin yapısını oluşturan özel sektör arasında köprü görevindedir.
ISO'nun Kelime Anlamı
"International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da "Organisation internationale de normalisation" kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı Yunanca "eşit" anlamına gelen "isos" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" adını almıştır.
Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon kurulu Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’dir. Ancak TSE belgelendirmeyi bizzat kendisi yapmakta olup herhangi bir şirkete henüz yetki vermemiştir. Ülkemizdeki bu boşluk maalesef yabancı belgelendirme şirketleri tarafından doldurulmaktadır.

ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ
-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)
-1979’da BS 5750(İngiltere’de)
-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)
-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı
-1991’de TS-EN-ISO 9000
-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

-2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.


© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

Modern Zamanlar-Asri Zamanlar Filmi       Film, Taylorist üretim sisteminin işçileri makineleştirdiğini ve işçilerin birçok sosyal ve psikolojik soruna neden olduğunu belirtiyor. Nitekim, Taylorist üretim sistemi işçiyi makine olarak görmekte, hareket ve zaman etüdü ile işçiden en iyi verimin elde edileceğini öne sürmekteydi. Oysa Chaplin, işçinin makine olarak görülmesinin işçinin sosyal ve psikolojik sorunlara maruz kaldığını filmde göstermiştir. İşçileri sürekli gözetmenin işçide sürekli tedirginlik yarattığını anlatmaktadır. Yine o dönemi ele alırsak (1936) 1929 büyük ekonomik buhrandan sonra yaşanan işsizlik sorununu ve ABD hükümetinin her işçi eylemini komünizm propagandası sanmasını eleştirmektedir. Nitekim, filmde Chaplin sokakta yürürken kendini işçi eyleminde bulmuş, bir bayrak tuttuğundan dolayı (film renksizdi ama muhtemelen kızıl bir bayraktı) tutuklanmıştır. O dönemde işsizlikten dolayı insanların aç kaldığını ve bu sebeple hırsızlık yaptıklarını belirtiyor, bu sebeple insanların hapse atıldığını gözler önüne seriyor. Polislerin sürekli sokakta dolaştığından, işyerlerinin güvenliğinden bile sorumlu olduklarını bahsetmekte, mesai saati biten işçilerin işten çıktığında polis tarafından zorba bir şekilde muamele edilmesini eleştirmektedir.Yönetmen……………..: Charles Chaplin
Yapımcı……………….: Charles Chaplin
Senarist………………..: Charles Chaplin
Müzik………………….: Charles Chaplin
Görüntü Yönetmeni….: Ira H. Morgan
                                          Roland Totheroh
Kurgu………………....: Willard Nico
Oyuncular…………….: Charles Chaplin
                                           Paulette Goddard
Yapım Yılı…………….: 1936
Yapım Ülkesi………….: ABD
Süre……………………: 87 Dakika

Tür……………………..: Komedi, Dram


Sessiz film şeklinde çevrilmiştir, eğer arada radyoda ses çıkması, patronun işçiye emir vermesi ve son sahnede Charles Chaplin’in şarkı söylemesini hariç tutarsak.
Türkiye’de ilk zamanlar “Asri Zamanlar” adıyla çevrilmiş daha sonra “Modern Zamanlar” adıyla çevrilmiştir.
Amerikan Film Enstitüsü 2007 yılında filmi tüm zamanların en iyi 78. filmi olarak seçmiştir.© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr