ISO Hakkında Bilgiler-4

TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ
-Ekip Oluşumu
-TS EN ISO 9001:2000 Standardının Temini
-Yönetimin Bilgilendirilmesi
-Ekibin Eğitimleri
-Planlama Yapılması
-İlgili Tarafların Görüşleri
-İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı
-Politika/Hedef KYS Programları
-Dokümanların Hazırlanması
-Çalışanların Bilgilendirilmesi
-Uygulama Kontrol İletişim
-İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması
-Veri Analizi
-Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası
-www.tse.org.tr Adresinden Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne Başvuru
-Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)
-Gözden Geçirme ve Revizyonlar
-Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

-Belgelendirme Aşaması

© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

ISO Hakkında Bilgiler-3


SEVİYE 1: KALİTE EL KİTABI
-Kuruluşun kalite politikasını,
-Standardın şartlarının nasıl karşılandığını,
-Kalite yönetim sistemi ve ISO 9001 Standardı arasındaki ilişkiyi, tanımlamalı ve açıklamalıdır.

Kalite el kitabını genellikle 10-25 sayfa arasında değişir. El kitabının farklı şekillerde organize etmek mümkündür. Fakat biz Standardın madde yapısının kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

SEVİYE 2: PROSEDÜRLER
Prosedürler kuruluşun faaliyetlerine ilişkin “kim”, “ne”, “ne zaman”, “nerede” sorularının cevaplarını içerir. Kalite yönetim sistemini tanımlamak için genellikle 12-25 prosedür yeterlidir. Prosedürler kuruluşun belirleyeceği bir formata uygun olarak hazırlanmalı ve istisnai durumlar dışında beş sayfayı geçmemelidir.

SEVİYE 3: TALİMATLAR
İş talimatları, işlerin nasıl yapılacağını açıklar. İşin basamaklarını, açıklamalarını, mühendislik çizimlerini ve spesifikasyonları içerir. İş talimatı için özel bir format oluşturma şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla mevcut talimatlar herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılabilir.
ISO 9001 iş talimatlarının bulunmamaları halinde kalitenin olumsuz etkileneceği durumlar için hazırlanmasını ön görür. Eğitimli ve tecrübeli iş gücü, talimatlara olan gereksinimi azaltacaktır.

SEVİYE 4: KAYITLAR

Kayıtlar sistemin çalıştırılması sırasında üretilirler ve sisteminin etkinliğine dair kanıt niteliğindedirler. Kayıtlar basılı olabileceği gibi manyetik ortamlarda da muhafaza edilebilirler.


© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr