ISO Hakkında Bilgiler-4

TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ
-Ekip Oluşumu
-TS EN ISO 9001:2000 Standardının Temini
-Yönetimin Bilgilendirilmesi
-Ekibin Eğitimleri
-Planlama Yapılması
-İlgili Tarafların Görüşleri
-İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı
-Politika/Hedef KYS Programları
-Dokümanların Hazırlanması
-Çalışanların Bilgilendirilmesi
-Uygulama Kontrol İletişim
-İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması
-Veri Analizi
-Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası
-www.tse.org.tr Adresinden Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne Başvuru
-Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)
-Gözden Geçirme ve Revizyonlar
-Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

-Belgelendirme Aşaması

© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr